Hakkımızda

Jusoor Araştırma Merkezi Ortadoğu bölgesinde, özellikle Suriye ile  bağlantılı meselelerde, siyasi toplumsal ekonomi ve kanuni alanlarında  çalışmalar bilgiler  ve araştırmalar yayınlayan, devletin çeşitli uzmanlık alanlarından karar sahiplerine, yetkililere, kalkınma alanında çalışanlara bölge meseleler ile ilgili dengeli kararlar almalarında onlara gerçekci ve net verilere dayanan  bilimsel raporlar  sunan bağımsız uzman kurumdur.

Vizyon

Ulusal ve bölgesel seviyede güvenilir referans noktası olmak, dini hareketler konusunda güvenilir refransı noktası olmak

Misyonumuz

1- Devletin tüm uzmanlık alanlarından yetkililer ve karar sahiplerine ve kalkınma alanlarında çalışanlara önder hizmetler sunmak

2- Yüksek bilimsel referanslı yayınlar sunmak

3- Tüm seviyelerden ve alanlardan kurumlara ve yetkililer arası iletişim kanallarını kolaylaştırmak

4- Hedef kurumlar ve merkezimiz arası diyaloğu güçlendirmek

Hedeflerimiz

1- Hükümet Kurumlarının ve kalkınma sektörünün siyasi toplumsal ve ekonomik duyarlılık seviyelerini yükseltmek

2- Sunmuş olduğumuz ürünlerin konu çeşitliği ve arzı bakımından kapsayıcı yüksek kalite sağlamk

3- Bilgiye erişim sağlanmasını kolaylaştırmak, gelişmeler, sonuçlar, çeşitli ve farklı yöntemlerle takipi

Değerlermız

Önderlik

Doğruluk 

Sorumluluk

Adanmışlık

Ortaklılık

Çalışma Alanlarmız

 Aşağıdakiler merkezimizin odak alanlarıdır:

1- Siyasi alan ve onu ilgilendiren anlayışlar akımlar ve değerlendirme

2- Toplumsal alan ve onu ilgilendiren yönler kültürler töreler

3- Ekonomik alan ve onu  ilgilendiren dış ve iç etkenlerin hareketliliğine ve aktifliğine etkileri

4- Kanuni alan ve onu topluma ve çevreye duyarlılığı gerçekciliği ve etkililiği

5- Ulusal hareketler ve devletle bağları pozitif ve negativ etkileri

6- Dini hareketler kuruluş fikir ve etkinlik açıdan

7- Dernekler sivil toplum örgutleri ve uluslararası  örgutlerin rolü ve etkileri

8- Bahsı geçen bütün alanlarda Suriye meselesi

Etkinliklermiz

1- Uzman seympozyomlar.

2- Çalışma alanlarımızda çalıştaylar

3- Periyodik  ve mevsimsel olarak araştrımacıl raporlar ve çalışmalar yayınları

4- Bilgi ve gelecek göstergeleri hakkında özetler.

5- Durum tahimini çalışmaları.

6- İHtiyaç raporları.

7- Kamuoyu anketleri düzenleyerek analizler ve ölçümlerde bulunarak karar sahiplerine sunmak.