Mercek Altında

Elkaide örgütünün Şam Kurtuluş Heyeti (HTŞ) ile “Fesbütû” operasyon odası arasında devam eden çatışmalar hakkında yaptığı açıklama üzerine bir okuma

Mercek Altında |Elkaide örgütünün Şam Kurtuluş Heyeti (HTŞ) ile “Fesbütû” operasyon odası arasında devam eden çatışmalar hakkında yaptığı açıklama üzerine bir okuma 

El-Kaide Genel Komutanlığı, HTŞ ile “Fesbütû” operasyon odasına katılan cihatçı örgütler arasındaki anlaşmazlık ve çatışmaların artmasından sonra 24 Temmuz 2020'de uzun bir açıklama yaptı.
Açıklama HTŞ’den ayrılmalar ve yeni operasyon odaları veya grupların oluşturulması gibi konularda El-Kaide'nin görüşlerini içeriyor. Bunun yanında bazı noktaları vurguluyor. En önemli hususları şu şekilde sıralayabiliriz:
• HTŞ’nin kendisi El-Kaide'den ayrılmış, kendi menfaatlerini öncelemiş ve Ebu Muhammed el-Colani'nin daha önce beyat ettiği örgütten yapı ve strateji olarak farklı yeni bir örgüt kurmuş olduğu halde beyat nassları ve cemaatten ayrılmamayı tevil etmesi meşru değildir.  
• Liderlerin ve bireylerin, var ise üzerlerindeki sorumlulukları yerine getirdikten sonra HTŞ’den ayrılma ve kendilerine ait yeni gruplar oluşturma hakkı vardır. Açıklama bu konuda fert ve grup olarak Müslümanların kanlarının haram olması gibi fıkhî hükümlerden kabul edilen meselelere dayanmaktadır. 
• (Açıklamaya göre) ittihad, ilahî bir farz olsa da bir grubun, ayrılığı engellemek için başka bir grubu kontrol etme ve kendine ilhak etme amacıyla saldırması haramdır. Çünkü ittihad, şeriatle hükmeden bir devletin varlığı ile gruplar ve örgütler arasında güvenin tesis edilmesi gibi bir kısım şartların yerine getirilmesine bağlıdır. 
Açıklama ayrıca El-Kaide'nin, HTŞ akımı ve liderlerine karşı gerek halk tabanı gerek önde gelen dini şahsiyetler gibi bölgedeki halk tabanını yeniden inşa etmek ve kendisine yakın teşkilat ve kişileri desteklemek için biriken olaylardan yararlanma yeteneği hakkında sorular ortaya koyuyor. 
Pratikte açıklama, HTŞ’nin, ana örgütle bağı olan diğer oluşumlarla uğraşmadaki ısrarından dolayı onun cihat etme meşruiyetini geri almaya ve nihayetinde onu suçlamaya çalışıyor.  
Öte yandan açıklama HTŞ içinde El-Kaide'nin fikirlerine ve yöntemine sadık olan ve örgütün direktiflerini takip etmeyi taahhüt eden bazı liderlerin ve unsurların varlığını teyit ediyor. Bu da El-Kaide’nin HTŞ içindeki olaylar, kişiler ve dengeler hakkında tam olarak bilgi ve tasavvur sahibi olmasının yanı sıra bu unsur ve liderleri örgütten çıkarma gücüne sahip olduğu şeklinde HTŞ’ye yönelik bir mesaj içeriyor.  

 

Dini Hareketler Birimi - Jusoor Araştırma Merkezi