Mercek Altında

Propaganda ve Hedefe Yönelik Mesajlar Arasında Colani'nin Sık Görünmesi

Mercek Altında | Propaganda ve Hedefe Yönelik Mesajlar Arasında Colani'nin Sık Görünmesi


Şam Kurtuluş Heyeti (HTŞ) daha önce rejimle ticari geçişler açma veya kendi menfaati M4 yolunda üzerinde oturma eylemine yönlendirmesi nedeniyle kendisine yapılan eleştirileri takiben Mayıs ayında özellikle de Ramazan’da topluma yönelik faaliyetlerini artırdı.
Bu çerçevede HTŞ’nin, lideri Ebu Muhammed el-Colani’nin bölgede bulunan aşiretlerin ileri gelenleri ile bir araya gelmesinin yanı sıra yerinden edilenlerin kamplarını ziyaret etmesi, serbest bırakılan esirlerle buluşması, bazı yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı gibi çocuklarla bir araya gelip onlara bayram harçlığı vermesine dair çeşitli toplantıları ve ziyaretleri halka açıkladığı görülmektedir.  
Bu sosyal hareketlilik ve toplantılar, HTŞ’nin örgütsel olarak yeniden yapılandırılması, "hırsızları yakalamak ve yolsuzluklar" için güvenlik hamlesi başlatılması, Arap Said köyünde "Hurrasüddin" örgütü ile bir anlaşmazlık ile birlikte HTŞ merkezine bağlı Kırmızı Çetelerin güçlerini güçlendirme girişimi ile koordineli gerçekleşti. 
Pratikte HTŞ’nin bu hareketleri garip değil ancak yakın bir dönemde "Colani"nin gerçekleştirdiği faaliyetlerin açıklanması daha önce görülmemiş bir olaydı. Zira Colani daha önce defalarca grupların askeri yüzleri, tüccarlar, Kurtuluş Hükumeti, Şura Konseyi ve aşiretlerin ileri gelenleriyle bir araya geliyordu. 
Çeşitli gösteriler ve kavgalardan sonra bu görüşmelerin duyurulması, çeşitli yönlerden okunabilir. Bunların en önemlileri şunlardır: 
• HTŞ’nin “demokratikliğine” vurgu yapmak ve zulüm suçlamalarını yalanlamak, hatta bunun tersini pazarlamak. Buna göre HTŞ liderliği büyük sorumluluk taşımaktadır ve bu nedenle bunun için gereken tüm taraflarla görüşmek ve görüş almak gereklidir.
HTŞ lideri hakkında insanlardan saklandığı ve onların durumlarını önemsemediği şeklindeki iddialara tamamen zıt olarak insanlarla iç içe olan, kampları ziyaret eden ve onlara yardım etmeye çalışan, çocuklarla oynayıp onlara rehberlik eden, içlerinden geldiği aşiretlerle yakınlaşan, aşiretleri ve ne kadar aktif olduklarını bilen bir "lider" merkezli yeni bir imaj sunmak.
• HTŞ’yi sosyal ve devrimci faaliyetler ile yerinden edilmiş kişilerin bir parçası ve liderlerinin toplumsal meseleleri takip etmediği ve buna çözüm aramakla ilgilenmediği radikal örgütlerden -bireyler, birimler ve liderlik açısından- faklı olarak pazarlamak.
Tabii ki HTŞ ister açıklasın ister açıklamasın hareketleriyle bir sonraki aşamaya ayak uydurmakta ve gereklerini yerine getirmektedir. Bu aşamanın en önemli sonuçları askeri eylemlerin durdurulması ve siyasi bir çözüm üzerinde çalışmanın olabilir. Bu nedenle Colani'nin gelecekte önemli siyasi karar mevkilerinde lider, politikacı veya gelecekteki bir lider olması için ortamlar hazırlanmalıdır. Zira Colani bölgede yönetim ve ekonomiyle de ilgilenen en önemli ve en güçlü askeri örgütün lideri konumundadır.
Bununla birlikte HTŞ'nin imajını yeniden üretme çabaları etki bakımından sınırlı kalacaktır. Organizasyon yapısında ve düşünce yapısındaki kaynaklarda gerçek değişiklikler yapmadığı ve terör listelerinde kaldığı sürece dış aktörlerin yanında çok bir şey gerçekleştiremeyecektir. 

Dini Hareketler Birimi - Jusoor Araştırma Merkezi