Mercek Altında

Suriye rejimi parlamento seçimleri.. Hedefler ve Çağrışımlar

Mercek Altında| Suriye rejimi parlamento seçimleri.. Hedefler ve Çağrışımlar
 
Suriye rejimi hükumeti Adalet Bakanlığı'na bağlı "Yüksek Seçim Kurulu" 21 Temmuz günü rejim ve yandaş medya kuruluşlarının kutlamaları arasında parlamento seçimlerinin sonuçlarını açıkladı.
Adalet Bakanlığı'na göre, seçimlere katılma oranı %33'ü geçmedi. Ancak bu ve bu seçimlerle ilgili diğer rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü seçim süreci, adil seçimler için konulan asgari standartlardan hiçbirine sahip değildi. Bu seçimlere, göstermelik ve gerekli formalitelerin bile eksik olduğu bir seçim gözüyle bakılıyor. 
Türkiye’nin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan Suriyeliler ve Suriyeli mülteciler seçimlere katılmadı. Kürt yönetiminin kontrolü altındaki bölgelerde gerçek seçim merkezleri de yoktu. Bu da teoride Suriyelilerin yarısından fazlasının seçimlere katılmadığı anlamına geliyor.
Aynı şekilde seçimler, rejimin Suriye topraklarının üçte birinden fazlasını kaybettiği, Şam'daki karar alma süreçleri üzerinde büyük bir kontrol kaybı yaşadığı, bu süreçlerin Suriye’de fiili olarak bulunan ve rejimin kontrol ettiği bölgelerde günlük hayatın her alanına müdahale eden İran ve Rus müttefikleri arasında paylaşıldığı bir süreçte yapıldı.   
Suriye rejiminin, bu seçimlerin gerçekleştirilmesiyle çeşitli hedeflere ulaşmak istediği görülüyor:
1- Halka ve Suriye dosyasında aktif olan ülkelere “rejimin, seçimlerin idaresi de dahil olmak üzere siyasi süreci yönetebildiği” mesajı vermek. 
2- Suriye rejiminin, ona karşı yapılan halk protestolarının patlak vermesinden bu yana tekrarladığı ve rejimin terörle mücadele etmenin yanı sıra siyasi reformlar gerçekleştirdiğine odaklanan söylemi güçlendirmek. Temelinde halkın temsilcilerini seçmesi olan parlamento seçimlerinin düzenlenmesine gayret göstermek, iktidara katılması için halka bir pay verebilir. 
3- Tüm verilere rağmen rejime, normal çalışmasına devam eden bütüncül bir devlet görünümünü vermeye çalışmak. Bundan dolayı, formalitelere bağlı kalmak istemektedirler.  
4- Suriye rejimini destekleyen milis liderleri parlamentoya sokarak ve onları siyasi açıdan yeniden üreterek onları ödüllendirmek ve ülkenin siyasal kurumlarındaki rollerini yasallaştırmak.
Genel olarak bu seçimler, rejimi yöneten güvenlik anlayışının değişmediğini göstermektedir. Ayrıca rejim müttefiklerinin, rejimin himayesi altında ve hâkim güvenlik sisteminde bir değişiklik yapmadan siyasi bir çözümün kabul edilme olasılığı hakkında konuşmaları, onların gerçek taviz vermek istemedikleri ve uzlaşı yerine silah zoruyla çözüm dayatmaya çalıştıkları anlamına geliyor. Bu ise kısa vadeli çözümler olup kalıcı vasfa sahip değildir.
 

Analiz ve Düşünce Birimi - Jusoor Araştırma Merkezi