Etkinlikler

aktörlerin rolü ve Suriye'nin siyasi çözüme etkileri

Mart 2011'deki devrimin başlamasından bu yana Suriye'nin karşılaştığı önemli olaylar ve zorluklar ışığında,  acılı bir gerçeğin ortasında, uluslararası ve bölgesel çatışma alanı ve hâkimiyet kurma savaşı haline getiren Suriye’nin acılı bir gerçeğin ortasında Suriye'yi derin bir krizden çıkartıp siyasi bir çözüm bulmak için Suriye meselesini ön plana çıkaran gerçek aktörleri aramaya acil bir ihtiyacı olduğundan dolayı Jusoor Araştırma Merkezi 20/07/2017/ tarihinde İstanbul’da “aktörlerin rolü ve Suriye'nin siyasi çözüme etkileri” adında bir sempozyum düzenledi.
 Suriye konusundaki etkin ülkelerin rolü ve siyasi çözüme etkisi temelinde, DR. Ahmet Tame ve DR. Abdulbasit Sida sempozyumun temel üç konusunu ele aldı, bu konular:
Bölgesel ülkelerin rolü: Türkiye, İran ve Ürdün ve siyasi çözüme etkileri ve bu ülkelerin etkileme kabiliyetine sınır koyma. 
Ayrıca Suriye'deki Körfez rolünün boyutu ve mevcut durumundaki şekli, önceki yıllardaki değişiklikleri ve bu rolün şu anda ki Körfez krizine etkisi ve gelecekteki siyasi çözüme etkisi açısından Körfez'in Suriye'deki rolü ve siyasi çözüm üzerindeki etkisi.
Son olarak Amerikan-Rus rolü ve siyasi çözüme etkisi, bu rolün boyutu ve şekli ve önceki yallardaki aktörlerin rolüne yansıyan değişiklikleri ve etkisi, ayrıca Suriye meselesinde siyasi çözümü etkileme kabiliyeti.