Hakkımızda

Jusoor Araştırma Merkezi’nin kurulma fikri, halkla ilişkiler konusundaki deneyimimizin yanı sıra siyasi sahnedeki aktörlerin kararlarını verirken kamu yararı adına en iyi sonuç ve çözümleri elde etmek için dayanacakları derinlemesine sistematik çalışmalar ile kesin ve belgeli bilgilere olan zaruri ihtiyaç konusundaki farkındalığımızdan doğdu.
İlk olarak yerel topluluklar ve karar vericiler arasında etkili bir iletişim sağlamak ve onlara periyodik raporlar, çalışmalar ve nitel araştırmalar sağlamak için 2016 yılının başlarında çalışmalara başladık.
İddialı bir amacımız olduğu ve ancak uzman ve hırslı bir kadro ile gerçekleştirilebileceği için uyumlu, birbiriyle bağdaşan, enerjik, proaktif, vizyonumuzu uygulayacak ve onu gerçekleştirecek bir ekip seçtik.


Biz kimiz?

Jusoor Araştırma Merkezi, bilgi yönetimi alanı ile siyasi, ekonomik ve sosyal çalışma ve araştırmaların hazırlanmasında uzmanlaşmış, bağımsız bir araştırma ve düşünce kuruluşudur. Merkez ayrıca veri, fikir ve tavsiyeler yoluyla hedeflere ve stratejilere profesyonel, gerçekçi ve doğru bir şekilde ulaşılmasına yardımcı olmak amacıyla Suriye ile ilgili devlet, toplum ve kalkınma sektörünün tüm kademelerinde yerel, bölgesel ve uluslararası düzeylerde etki ve görüş sahibi makamlar, karar vericiler ve yetkililer arasında karşılıklı etki oluşturmaya yönelik faaliyetler, etkinlikler ve eğitimlerle ilgilenmektedir.

 

Vizyon

Ulusal ve bölgesel seviyede güvenilir referans noktası olmak, dini hareketler konusunda güvenilir refransı noktası olmak

Misyonumuz

1- Devletin tüm uzmanlık alanlarından yetkililer ve karar sahiplerine ve kalkınma alanlarında çalışanlara önder hizmetler sunmak

2- Yüksek bilimsel referanslı yayınlar sunmak

3- Tüm seviyelerden ve alanlardan kurumlara ve yetkililer arası iletişim kanallarını kolaylaştırmak

4- Hedef kurumlar ve merkezimiz arası diyaloğu güçlendirmek

Hedeflerimiz

1- Hükümet Kurumlarının ve kalkınma sektörünün siyasi toplumsal ve ekonomik duyarlılık seviyelerini yükseltmek

2- Sunmuş olduğumuz ürünlerin konu çeşitliği ve arzı bakımından kapsayıcı yüksek kalite sağlamk

3- Bilgiye erişim sağlanmasını kolaylaştırmak, gelişmeler, sonuçlar, çeşitli ve farklı yöntemlerle takipi

Değerlermız

Liderlik, güvenilirlik, sorumluluk, ortaklık, kalite, yeterlilik.

Çalışma Alanlarmız

 Aşağıdakiler merkezimizin odak alanlarıdır:

1- Siyasi alan ve onu ilgilendiren anlayışlar akımlar ve değerlendirme

2- Toplumsal alan ve onu ilgilendiren yönler kültürler töreler

3- Ekonomik alan ve onu  ilgilendiren dış ve iç etkenlerin hareketliliğine ve aktifliğine etkileri

4- Kanuni alan ve onu topluma ve çevreye duyarlılığı gerçekciliği ve etkililiği

5- Ulusal hareketler ve devletle bağları pozitif ve negativ etkileri

6- Dini hareketler kuruluş fikir ve etkinlik açıdan

7- Dernekler sivil toplum örgutleri ve uluslararası  örgutlerin rolü ve etkileri

8- Bahsı geçen bütün alanlarda Suriye meselesi

Etkinliklermiz

1- Uzman seympozyomlar.

2- Çalışma alanlarımızda çalıştaylar

3- Periyodik  ve mevsimsel olarak araştrımacıl raporlar ve çalışmalar yayınları

4- Bilgi ve gelecek göstergeleri hakkında özetler.

5- Durum tahimini çalışmaları.

6- İHtiyaç raporları.

7- Kamuoyu anketleri düzenleyerek analizler ve ölçümlerde bulunarak karar sahiplerine sunmak.