Mercek Altında

Anayasa Komisyonunun dördüncü turu: Gündemde anayasaya yer yok

Mercek Altında | Anayasa Komisyonunun dördüncü turu: Gündemde anayasaya yer yok 


30 Kasım'da Birleşmiş Milletler himayesinde başlayan Anayasa Komisyonunun dördüncü tur müzakereleri 4 Aralık 2020'de sona eriyor. Beşinci turun Ocak 2021'de gerçekleşmesi bekleniyor.
Dar heyet, dördüncü turda, üçüncü turda ortak formül üzerinde uzlaşma sağlanamayan milli esas ve ilkeleri görüştü.  Beşinci tur gündeminde anayasanın temel ilkelerinin olması bekleniyor.
Gündem aidiyet ve kimlik konularının tartışılmasına ayrılmıştı ancak Suriye rejimi heyeti yaptırımlar, egemenlik, terör ve mülteciler gibi başka konuları gündeme getirdi. Muhalefet de ülkeyi yönetecek sosyal ve ekonomik ilkeler gibi çeşitli konuları gündeme getirdi.
Bu durum, heyetlerin gündeme uymadıklarını veya aslında bu konuda hemfikir olmadıklarını gösteriyor. Örneğin Suriye rejimi mülteci meselesini ulusal bir ilke olarak kabul ettirmeye çalışırken muhalefet, bu konunun egemenlik ve terörle birlikte anayasal bir ilke olarak kabul edilmesini istiyor.
Suriye rejimi zaman kazanmaya ve anayasada köklü değişikliğe yol açan büyük tavizlerden kaçınmaya çalışıyor gibi görünüyor. Suriye muhalefeti ise rejimi anayasa konularını görüşmeye zorlamak istiyor. Hatta Suriye rejiminin ikinci turda görüşmelerin tamamlanması için ön koşul olarak ulusal ilkelerin gündeme alınmasını şart koşmasından önce bunun umuyordu.
Fakat anayasa görüşmelerinin seyri, dördüncü ve beşinci turlarda önemli bir ilerleme kaydedilmeyeceğini gösteriyor. Bu da anayasal reform sürecinden olumlu sonuç alma umutlarını zayıflatıyor ve dolayısıyla siyasi çözüm ufkunun kapalı kalmasına sebep oluyor.
Mezkur durumlar, süreçlerin eşzamanlı olmasına bağlı kalmamak için bahane teşkil edebilir. Bu da dört ana başlığı birbirinden ayırmaya çağıran Suriye muhalefeti için hayal kırıklığı anlamına gelecektir. Suriye rejimi ise seçim başlığını tartışmak için bunu yeni bir fırsat olarak görebilir.

 

Analiz ve Düşünce Birimi - Jusoor Araştırma Merkezi