Etkinlikler

Diyalog için Jusoor İnisiyatifi

“Bütünleşmek İçin Diyalog”
Önsöz:
Jusoor araştırma merkezi Suriyeli yeteneklerin çoğaltılması ve onların onurlarını ve özgülüklerini elde etmesi için rollerini ulusal bir vizyon aktifleştirilmesini amaçlanması çerçevesinde diyalogu ve iletişimi desteklemek için bir İnisiyatifi öneriyoruz bu öneri Bütünleşmek İçin Diyalog” sloganı atında olarak bütün Suriyeli aktörler arasında çeşitli siyasi, askeri ve sivil düzeylerde bir araya gelecektir
İnisiyatifin Fikri
Görüşümüz açısından başlayarak Suriye gerçekliği çalışkan taraflara  muhtaç olmuştur ve bunu tanışma, anlaşma ve buluşma çerçevesinde olup birleşik hedefleri altında diyalog için jusoor inisiyatifi fikri gelmiştir, olumlu kazançlar ile bu inisiyatif bir yandan ulusal safı toparlayacak  diğer yandan bilgi eksikliği kaynaklanan yanlış anlamaları giderecek  ve ulusal proje yükseltmek için bütün faaliyetlerin önemli bir odak noktası olduğundan emin olması. 
Suriye’de tüm düzeylerde yargı, askeri ve siyasi sahasında yaşana kaostan dolayı jusoor araştırma merkezi bu inisiyatifi hızlı bir şekilde başlatılmasıyla tüm tafraları toparlayıp ihtilaf nedenlerini çözülmesi ve ortak formüllerin geliştirilmesiyle ulusal projeye zarar veren bölünme durumundan çıkacaktır.   
Bu inisiyatif istisnasız tüm aktörlerin önünü açıp  amaçları elde edecek ve başarıya ulaştıracaktır, ve katılımı arttıracaktır ayrıca yararlananların sayısını arttırarak  muhtelif dizeylerde devrim içlerinde çalışan tüm spektrumlarını  kapsayacaktır. 
İnisiyatifin Hedefleri
Bu inisiyatif içinde, Suriye gerçekliğinde çalışan taraflar birçok hedefleri elde etmesini amaçlamıştır:
  Ortak çalışmaları güçlendirmek, köprü uzatılması ve görüşü birleştirmek
  Diyalog kültürünün oluşturulması ve katılım mantığını kutsanması
•  Yanlış anlamanın kaldırılması, sorunları dile getirmek  ve çözümlerini bulmak 
  Engelleri aşmak, işbirliğini ve koordinasyonu arttırmak için ortak noktalara ulaşmak 
• Ortak bağlantıları genişlettirmek ve ihtilafları azaltma yoluyla İstenilen çabaları yönetmek. 
İnisiyatifin Temel İlkeleri
İnisiyatif çerçevesi içinde öneriyi kontrol eden bazı ilkeler bulunmaktadır, bunlar:
-   Varsayılan ihtilaflara saygı gösterme ve varlığından  emin olması.
-  İtilafları mahsur bırakma ve ölçüsünü belirlemek, onun düzenlemesi, iyi yöneltmesi ve bölünme ve ayrıcı bir faktörden değiştirme ve zenginleştirme sahasına dönüştürmek.  
-   İnisiyatifin bütünlüğü Suriye gerçekliğinde tüm taraflara ulaşacaktır 
 İtilaf noktaların ölçüsünü belirlemek, ortak bağlantıları desteklenmesi ve bu temelde iletişim kurulması.  
İnisiyatifin Uygulama Mekanizması
Farklı düzeylerde tüm ulusal taraflar birleşmesi aracılığıyla:
-    Askeri gruplar ve savaşçı gruplar
-    Heyetler, arabirimler, partiler ve siyasi bürolar
-    Bireysel aktivistleri 
-    Yardım kuruluşları ve sivil toplum heyetleri
-    Medya araçları ve devrimci koordinasyonları 
-    Yargı  kurumları
Diyalog için Jusoor İnisiyatifi seviyeler arasında iletesim sağlanmasını amaçlamıştır  ve bunu aşağıda geçen uygulamalarla elde edebilir:
1- Suriye halkının bileşenlerinin farklı spektrumları arasındaki düzenli toplantılar düzenlenmesi
2- Suriye gerçekliğinde bilgiyi zenginleştirmek, ve geçerli verilere göre çevrede bulunan durum bilgisini derinleştirmek için fikirsel seminer düzenlenmesi, aktif ve bilinmiş  ve etkili şahsiyetler misafirler davet edilmesi.
3- İletişim ve diyalog becerilerini arttırmak ve müşterek çalışmaları engelleyen bazı kanaatler değiştirilmesi için eğitici çalıştaylar düzenlenmesi.