Analitik Rapor

Fırat’ın doğusunda İran varlığının durumu ve geleceği Hazırlayan Enes Şevah Jusur Araştırma Merkezi’nde araştırmacı

Fırat’ın doğusunda İran varlığının durumu ve geleceği Hazırlayan Enes Şevah Jusur Araştırma Merkezi’nde araştırmacı

 


İran, Doğu Fırat bölgesine gelmekte nispeten gecikmiş ve Suriye’ye müdahalesinin başında başkent Şam ile çevresi ve iç bölgelere odaklanmış olsa da 2017 yılından bu yana ekonomik açıdan zengin bu bölgedeki varlığını artırmaya çalışıyor. Bu bölge, İranlı milislerin Irak’ta konuşlandığı bölgelerin coğrafi ve sosyal bir uzantısını oluşturuyor.

İran’a bağlı milislerin askeri ve güvenlik varlığı, Fırat’ın doğusundaki bölgelerde İran’a ait projelerin temel zeminini ve temelini oluşturuyor. Bu nedenle bu rapor, İran’ın bölgedeki güvenlik ve askeri varlığının durumunu incelemeye ve açıklamaya odaklanmaktadır. Rapor ayrıca bu milislerin bölge üzerinde kontrolü paylaşan yerel ve uluslararası aktörlerle ilişkisini ve etkileşimini incelemektedir. Bu duruma, etkileşime ve diğer etkili faktörlere dayanarak rapor, Fırat’ın doğusundaki İran varlığının geleceğine dair üç muhtemel senaryo sunmaktadır.

Bu rapor ilgili taraflara, uzmanlara ve karar vericilere Fırat’ın doğusundaki İran varlığının boyutu, niteliği ve bölgenin durumu ve geleceği üzerindeki etkisini değerlendirmeye yardımcı olmaktadır.