pozisyon Değerlendirme

Durum Tahmini

Acil siyaset oluşturulması gereken siyasi değişimlerin ve gelişmelerin üzerine yoğunlaşır,  çoğunlukla karar sahibine ve siyasi güçlere yönelik olur, bir konu hakkında fikir üretir belirli çıktılarla sunarak onun ışığında pozisyon veya siyasi pozisyonlar alınır, müsteşarlar ve uzmanlar tarafından hazırlanır, ortaya atılan meselenin tanımını zorlukların teşhisini problemleri ve senaryoları, öncelik seçenekleri, tavsiyeler ve çıkarımlar içermekte.