çalışmalar

Suriye’de aktörler arasındaki ekonomik ilişkiler

Suriye’de aktörler arasındaki ekonomik ilişkiler


Son derece karmaşık bir şekilde çatışan taraflar arasındaki çıkarlar birleşiyor, uzlaşan taraflar arasındaki çıkarlar ise birbirinden uzaklaşıyor. Suriye'deki aktif güçler arasındaki ekonomik ilişkiler sahnesi böyle görünüyor.

Suriye’nin yerel, bölgesel ve uluslararası tarafların bir araya geldiği bir uluslararası çatışma alanı haline geldikten sonra bu ilişkiler, zaman geçtikçe daha da karmaşık hale geliyor.


Bu araştırma, ikili ilişkiler temelinde Suriye'deki aktörler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kısa bir analizini yapmayı ve tarafların çıkarlarına dayanarak sahneyi daha geniş bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada rejim, muhalefet, SDG ve HTŞ arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı. 


Araştırma, ayrıca Rusya, İran ve Rejim arasındaki ekonomik ilişkileri inceledi. Ayrıca bu 3 aktörün arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra Türkiye ile muhalefet arasındaki ilişkiler ve taraflar arasında öne çıkan ticari mallar ele alındı. Son olarak mevcut koşullar ve muhtemel dönüşümler bağlamında bu güçler arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceğini inceledi.